Üye ol – Morhipo Üyelik Ve Giriş

Sosyopix Com’a Üye Ol

4B Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“DP”) ile Üye (“Üye”) arasında, Üye’nin DP’nin Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Sepetinizde henüz herhangi bir ürün bulunmuyor.

Üye ol

Verdiğim onayı iptal etmek istersem, bu durumu Vivense’nin iletişim kanallarından biri aracılığıyla Vivense’yi bildirebileceğim konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. Üye, tüm hakları ‘a ait olan ve üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. Eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Iv Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenmesi Usulü

Kayıt sürecinin tamamlanması Teknosa’nın onayına tabidir. Üyeliğin Teknosa tarafından onaylanmadığı durumda bu formla iletilmiş olabilecek tüm veriler silinerek kanuni yükümlülükler saklı kalmak kaydı ile başka amaç için kullanılmayacaktır. Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Anadolu Mahkemeleri İcra Daireleri yetkilidir.

  • Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle DP’nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, DP’ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

Doğuş Planet tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. DP, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir. Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz. Bu Web Sitesi, Vivense’nin kontrolü altında olmayan başka İnternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Vivense, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

A Kişisel Verilerin İşlenmesine Ilişkin Amaçlar

8.1 Sanal Ortam Bayi hizmetlerine erişim ve kullanım tamamen üyenin inisiyatifinde olup erişim ve kullanımdan doğabilecek her türlü risk ve sorumluluk üyeye aittir. 6.3.4 Sanal Ortam Bayi; kampanya, promosyon veya genel uygulamalarında üyenin oyun oynama ve davranış, analizlerini dikkate alarak üyeye farklı teklifler sunma hakkına sahip olup belirleyeceği süre ve şartlar dahilinde geçerlidir. 5.1.2 Üye hesabına yapılacak transferler için ilgili mevzuatla belirlenen minimum transfer tutarı geçerli olup bankaların tahsil edeceği masraflar üyeye aittir. 4.5.5 Üye, her zaman üyelik hesabını kapatma hakkına sahiptir.

Üye ol

Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun Şirket ve ilan sahibi İşveren Müşteri tarafından müştereken üstlenildiğini’ Şirket’in, ilana başvuru yapılması ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren paribahis giriş Müşteri’ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya veya Şirket’ e iletmesi gerekir. 7.3.1 Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında üyenin kazandığı ikramiye tutarı Merkezi Sistem tarafından değerlendirilir. İkramiye ödemeleri ilgili mevzuatta öngörülen vergi ve sair kesintiler yapıldıktan sonra üye hesabına aktarılır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları

Sistem ile kazanmak için kupondaki bütün tahminlerin tutması zorunlu değildir. Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini. İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir. Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. TeknoSA İnternet Sitesi Üye Aydınlatma Metni de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.

Üyelik ilişkisinin başlatılabilmesi için teknosa.com adresinden işbu üyelik sözleşmesinin onaylanması gerekmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu TeknoSA İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi ile TeknoSA’nın e-ticaret kanalından sunmakta olduğu genel ve özel kampanyalardan, promosyonlardan, indirimlerden ve benzeri olanaklardan yararlanabilmeniz amaçlanmaktadır. TeknoClub Sadakat Programı Üyesi Aydınlatma Metni de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır. Teknosa, programın geçerli olduğu mağazaları, satış kanallarını, program seviyelerini, seviyelere özel veya genel hizmetleri, kampanya avantajlarını ve koşullarını farklı şekillerde belirlemekte, değiştirmekte ve/veya iptal etmekte serbesttir. Teknosa Kart programı dahilindeki genel ve özel kampanyalardan, promosyonlardan, indirimlerden ve benzeri olanaklardan yararlanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla işlenmektedir.

Bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde üyelik Sanal Ortam Bayi tarafından sonlandırılabilir. 4.5.1 Sanal Ortam Bayi, üyenin 18 yaşından küçük olduğundan veya üye hesabının ya da hesapta yer alan bilgilerin başka kişilerce kullanıldığından veya üyelik için gerekli şartları taşıdığından şüphe ettiği hallerde üyeliği askıya alabilir. Üye, Kanal D’ nin, dilediği zaman veya sürekli olarak Kanal d tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere pazarlama, reklam, İnternet Sitesi’nin kullanım sıklığı, İnternet Sitesi’nin kullanım ve işleyişini ölçme gibi amaçlarla çerezler üzerinden Üye’nin IP adresi, kullandığı işletim sistemi, kullandığı tarayıcı bilgileri toplayacağını kabul eder. İnternet Sitesi’nde yer alan Çerez Politikası’nın incelenmesi tavsiye edilir. Üyeler, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme yayınlayamaz, postalayamaz ya da iletemez. Diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz.

Write your comment